news-details

Zedur Enerji'de bedelsiz sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 25.000.000 TL 'den 174.750.000 TL 'ye yüzde 599 oranından bedelsiz artırımına ilişkin 27.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, Esas Sözleşmenin " Sermaye ve Sermaye Artırımı" başlıklı 6 No ' lu maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda 28.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurlununa başvuru yapılmıştı.Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 16.05.2024 Tarihli ve 2024/25 sayılı SPK Bülteninde yayınlanmıştır. Ekte PDF formatında sunulan onaylı ihraç belgesi ve onaylı esas sözleşme tadil taslağı Kurulun 17.05.2024 Tarih ve 54141 Nolu yazısı ile 20.05.2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı işlemleri 23.05.2024 tarihinde ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olup 23.05.2024 Tarih ve 11088 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir."

  Hibya Haber Ajansı